TEMPORARY INFRASTRUCTURES

Veilig naar dak, werkvloer of bouwput

  • Toegang tot ieder dak, werkvloer op hoogte of bouwput.
  • Voor elke hoogte en diepte hebben we een passende trapconstructie.
  • Op alle gewenste locaties te bouwen.
  • Snelle plaatsing: binnen enkele uren tot maximaal 1 dag.
  • Vrijstaand gebouwd of met verankering.
  • Extra vluchtroute: trap kan dienen als tijdelijke extra vluchtweg in geval van brand of een andere calamiteit. Volgens de voorschriften zijn er altijd twee onafhankelijke vluchtroutes nodig bij daken hoger dan 3 meter.

Dit product is o.a. gebruikt voor:

GIGANT INFRA | 2024
GIGANT INFRA | 2024