TEMPORARY INFRASTRUCTURES
TEMPORARY INFRASTRUCTURES

Tijdelijke vloer aan de waterkant

Voor een project in Tiel bouwde Gigant een vloerstructuur als onderbouw voor de bouwketen en als werfzone. Aangezien de bouwketen langs het water geplaatst dienden te worden op een hellend vlak moest de ondergrond ‘vlak’ gemaakt worden. Daar het hier van tijdelijke aard betrof en het niet was toegestaan hier grondwerkzaamheden te verrichten heeft Gigant opdracht gekregen om hier een tijdelijke vloerstructuur te bouwen om een egale en waterpas vloer te creëren draagkrachtig voor publiek en bouwketen.

Allereerst is er onderzoek gedaan of de bestaande ondergrond, een hellend grasveld voldoende draagkrachtig was voor de stellage en de bouwketen. Vervolgens is er een vloerstructuur gebouwd van totaal 530m2 vloer met aan de waterkant relingen met speciale hekwerken op de plaatsen waar geen bouwketen stonden. Na het project is de gehele constructie weer verwijderd zonder dat er enige aanpassing of schade aan het bestaande terrein is aangericht.

Tijdelijke vloer aan de waterkant

Voor een project in Tiel bouwde Gigant een vloerstructuur als onderbouw voor de bouwketen en als werfzone. Aangezien de bouwketen langs het water geplaatst dienden te worden op een hellend vlak moest de ondergrond ‘vlak’ gemaakt worden. Daar het hier van tijdelijke aard betrof en het niet was toegestaan hier grondwerkzaamheden te verrichten heeft Gigant opdracht gekregen om hier een tijdelijke vloerstructuur te bouwen om een egale en waterpas vloer te creëren draagkrachtig voor publiek en bouwketen.

Allereerst is er onderzoek gedaan of de bestaande ondergrond, een hellend grasveld voldoende draagkrachtig was voor de stellage en de bouwketen. Vervolgens is er een vloerstructuur gebouwd van totaal 530m2 vloer met aan de waterkant relingen met speciale hekwerken op de plaatsen waar geen bouwketen stonden. Na het project is de gehele constructie weer verwijderd zonder dat er enige aanpassing of schade aan het bestaande terrein is aangericht.

Dit project is gerealiseerd met deze producten:

GIGANT INFRA | 2020
GIGANT INFRA | 2020